SINCE 2000
סיורים - תערוכות - חנות - בדיזנגוף 77

כפר שלם Kefar Shalem

$40.00

השיכון הציבורי בישראל הוא אחד מאבני היסוד של הפרוייקט הציוני. מדובר במפעל ארצי רחב היקף, שהובל על ידי משרד השיכון והתאפיין במעורבות ממשלתית רבה, הן מצד התכנון והן מצד הביצוע. במשך השנים נתקל מפעל השיכון הציבורי בקשיים ומהמורות ומוביליו נדרשו להתמודד עם אתגרים רבים שדרשו פתרונות ייחודיים ויצירתיים.
ספר זה מתבונן בבניין השיכון הציבורי על שלל היבטיו מתוך שכונת כפר שלם בתל-אביב, שכונה שנבנתה על חורבות הכפר הערבי סלמה במסגרת פרוייקט פינוי-בינוי של השיכון הציבורי ושאפשר לראות בה את המקרה המייצג המובהק ביותר של מפעל אדיר ממדים זה.
ISBN-13: 9789657668009

שפה: עברית
79 עמ’
21×27 cm
Available in Hebrew only.

תיאור

השיכון הציבורי בישראל הוא אחד מאבני היסוד של הפרוייקט הציוני. מדובר במפעל ארצי רחב היקף, שהובל על ידי משרד השיכון והתאפיין במעורבות ממשלתית רבה, הן מצד התכנון והן מצד הביצוע. במשך השנים נתקל מפעל השיכון הציבורי בקשיים ומהמורות ומוביליו נדרשו להתמודד עם אתגרים רבים שדרשו פתרונות ייחודיים ויצירתיים.
ספר זה מתבונן בבניין השיכון הציבורי על שלל היבטיו מתוך שכונת כפר שלם בתל-אביב, שכונה שנבנתה על חורבות הכפר הערבי סלמה במסגרת פרוייקט פינוי-בינוי של השיכון הציבורי ושאפשר לראות בה את המקרה המייצג המובהק ביותר של מפעל אדיר ממדים זה.
ISBN-13: 9789657668009

שפה: עברית
79 עמ’
21×27 cm
Available in Hebrew only.

@
נגישות