SINCE 2000
סיורים - תערוכות - חנות - בדיזנגוף 77
בחירות

בחירות

Category : ,
בתערוכה מוצגות כרזות פוליטיות משנות החמישים. בשנים אלה לא הייתה טלוויזיה בישראל והמפלגות פרסמו את המסרים שלהן באמצעות כרזות.
@
נגישות