SINCE 2000
סיורים - תערוכות - חנות - בדיזנגוף 77

#100 Years

אודסה
אודסה

התערוכה תיעדה את החיים ואת המבנה העירוני של העיר אודסה לפני 100 שנה. עיריית אודסה הציגה את התערוכה לציבור כמחווה…

@
נגישות