SINCE 2000
סיורים - תערוכות - חנות - בדיזנגוף 77

#graphic design

בחירות
בחירות

בתערוכה מוצגות כרזות פוליטיות משנות החמישים. בשנים אלה לא הייתה טלוויזיה בישראל והמפלגות פרסמו את המסרים שלהן באמצעות כרזות.

@
נגישות